De Stichting Mediawijsheidscholen is in liquidatie