Aanvraagprocedure

Middels een aanvraagformulier kan een aanvraag ingediend worden voor het Certificaat Mediaschool of Keurmerk Mediawijsheidschool.  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door een tekeningsbevoegde functionaris van de school en ingediend worden bij de secretaris van de stichting.

De procedure voor het verkrijgen van het Certificaat Mediaschool of Keurmerk Mediawijsheidschool is op hoofdlijnen als volgt:

  1. De school dient via het aanvraagformulier een verzoek in om in aanmerking te komen voor het certificaat/keurmerk;
  2. De Stichting Mediawijsheidscholen beoordeelt in hoeverre de school aan de criteria voldoet op basis van aan te leveren documenten en een schoolbezoek;
  3. Wanneer het certificaat/keurmerk wordt toegekend is dat voor 3 jaar. Daarna vindt er weer een audit plaats.

Download de volledige aanvraagprocedure voor het Certificaat Mediaschool (PDF)

Download de volledige aanvraagprocedure voor het Keurmerk Mediawijsheidschool (PDF)

Aanvraagformulieren

Download het aanvraagformulier voor het Certificaat Mediaschool (PDF)

Download het aanvraagformulier voor het Keurmerk Mediawijsheidschool (PDF)

Kosten

De kosten van een audit zijn € 500. Een herkansing audit binnen periode van een jaar kost € 250.

NB. Om het certificaat of keurmerk aan te vragen dient de school partner van de stichting te zijn. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 500.