Certificaat & Keurmerk

Onze partnerscholen kunnen in aanmerking komen voor het ‘Certificaat Mediaschool’ of ‘Keurmerk Mediawijsheidschool’. Om het certificaat of keurmerk te verkrijgen moeten scholen aantoonbaar voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo wordt onder andere een duidelijke beleidsmatige keuze voor media verwacht en dient het management van de school ervoor te zorgen dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

De vakinhoudelijke inhoud van de lessen is beschreven in een overzicht van de kerndoelen die in de lessen of projecten behandeld dienen te worden. Verder dient de school te beschikken over een goed geoutilleerde ruimte waar leerlingen praktische opdrachten kunnen uitvoeren.

Tenslotte worden er eisen gestkeurmerk mediawijsheidschooleld aan de scholing van de docenten.

Zie de bijlagen voor de uitgebreide beschrijving van de gestelde kwaliteitseisen en de kerndoelen.

 

Bijlagen

Download het volledige overzicht van kwaliteitseisen voor het Certificaat (PDF)

Download het volledige overzicht van kwaliteitseisen voor het Keurmerk (PDF)

Download de kerndoelen van de Stichting Mediawijsheidscholen (PDF)

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag voor het certificaat of keurmerk te kunnen beoordelen, is een procedure vastgesteld. De criteria die hierbij gelden zijn afhankelijk van de fase van ontwikkeling waarin de school zich bevindt. Pas wanneer de school aan alle eisen voldoet wordt het certificaat of keurmerk definitief vastgesteld.

Lees meer >>

Bewaren