Keurmerk Mediawijsheidschool

Voorwaarden voor keurmerk

Om het keurmerk te verkrijgen moeten scholen aantoonbaar voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo wordt onder andere een duidelijke beleidsmatige keuze voor mediawijsheid verwacht en dient het management van de school ervoor te zorgen dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

keurmerk mediawijsheidschool

Lees meer >>

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag voor het keurmerk te kunnen beoordelen, is een procedure vastgesteld. De criteria die hierbij gelden zijn afhankelijk van de fase van ontwikkeling waarin de school zich bevindt. Pas wanneer de school aan alle eisen voldoet wordt het keurmerk definitief vastgesteld. Zolang dat nog niet het geval is, is er sprake van een aspirant keurmerk.

Om een aanvraag voor het keurmerk in te kunnen dienen, moet de school partner van de Stichting Mediawijsheidscholen zijn.

Lees meer >>

Bewaren