Onze doelstellingen

De stichting streeft de volgende doelstellingen na:

  • Door voorlichting te geven aan scholen die mediawijsheid willen integreren in het curriculum;
  • Door het bieden van een platform waarbinnen onze vrienden & partnerscholen kunnen communiceren;
  • Door het verlenen van┬áhet Certificaat Mediaschool en het┬áKeurmerk Mediawijsheidschool;
  • Door het ondersteunen van scholen die het certificaat of keurmerk willen aanvragen of al hebben verkregen;
  • Door steun en draagvlak te vinden voor de ontwikkeling en bevordering van mediawijsheid in het onderwijs, o.a. door het vak mediawijsheid erkend te krijgen als examenvak in het voortgezet onderwijs.

Voor de volledige tekst, zie statuten Stichting Mediawijsheidscholen (pdf)